De Chinese muur is een imposant bouwwerk. Met haar ruim zesduizend kilometer in lengte, wordt het gezien als het grootste object ooit gemaakt door mensen. De muur bevindt zich in het noordoosten van China en loopt van de zee bij Shanaiguan tot aan de Gobiwoestijn. In dit artikel belichten wij de geschiedenis van de muur.

Bouw van de Chinese muur

De bouw van het eerste deel van de muur begon in de 3e eeuw voor Christus. De Chinese keizer met de naam Qin Shi Huangdi kwam met het idee om de muur te bouwen. Na enkele eeuwen oorlog in China, was hij de keizer die het land kon verenigen. Om zich te kunnen beschermen tegen andere volken, zoals bijvoorbeeld de Mongolen, werd de muur gebouwd ter bescherming.

Eerdere muren

Voordat de Chinese muur werd gebouwd door de keizer, bevonden zich al kleinere muren op dezelfde plekken. Kleine lokale vorsten hadden de bouw van de muren gefinancierd, om zo hun stuk land te kunnen verdedigen. Aangezien de keizer het land wilde verenigen en de mensen wilde samenbrengen, werden de kleinere muren afgebroken en werd plaatsgemaakt voor de lange muur.

Chinese muur

Chinese geschiedenis over de lange muur

In de Chinese geschiedenisboeken dateert de muur terug naar de keizer Qin Shi Huangdi, zoals eerder vermeld. De keizer had een van zijn beste generaals naar het noorden van het land gestuurd, om daar de barbaren te verslaan. De Chinezen refereren met de term barbaren naar de toenmalige bewoners van Mongolië. De generaal, Meng Tian, begon met de bouw van een onneembare muur.

Huidige Chinese muur

De muur die wij vandaag de dag kennen betreft een andere muur. Deze muur is in een later stadium gebouwd, namelijk gedurende de Ming-dynastie (1368-1644), maar had dezelfde functie als de eerdere muur: het beschermen van China.

Rijk verleden aan het bouwen van muren

Tussen de bovengenoemde periodes zijn er veel keizers en vorsten geweest die een muur lieten bouwen. In deze verschillende periodes zijn ook stukken muur samengebracht, om zo een langere muur te vormen. De geschiedenis toont dat tussen de derde eeuw voor Christus en de zeventiende eeuw na Christus aan de muur is gebouwd. Miljoenen mensen hebben gewerkt aan het ontwikkelen en samenbrengen van de enorme muren.

Natuurlijk kende het land geen continue ontwikkeling van de Chinese muur. Diverse keizers vonden de opbouw van een sterk leger belangrijker dan de ontwikkeling van een muur, waardoor zij het werk aan de muur lieten liggen.

Verslagen door de Mongolen

Met een veel kleiner aantal aan mankrachten, wisten de Mongolen een deel van het Chinese rijk te veroveren. Dit geschiedde onder de leiding van Genghis Khan. Hij doorbrak de Chinese muur wist een groot deel van het rijk in handen te krijgen. Na de dood van de Mongoolse keizer Koeblai Khan verloren de Mongolen een groot deel van China. Daarna wist de Chinese keizer Hongwu de Mongolen terug te dringen tot achter de muren. Toentertijd waren de muren zwaar beschadigd, maar daar werd snel verandering ingebracht. De keizer liet de muur herstellen tot de staat die wij vandaag de dag kennen.

Structuur Chinese muur

Doordat de muur is opgebouwd in diverse periodes, is er een verschil te zien in de structuur van de muur. Niet alleen de bouwstijl, maar ook het materiaal kan variëren. In verschillende delen zal je bijvoorbeeld merken dat het defensief is opgezet. Zo worden de muren horen gemaakt, met speciale torens en forten. Hierdoor konden de soldaten makkelijk uitkijken over het gebied. De hoogte van de Chinese muur varieert tussen de 6 en 9 meter, met een breedte van 5 tot 8 meter.

De drakenkop

De Chinese muur eindigt aan de golf van Bohai in de zee. Het grote fort van Shanhaiguan is gelegen aan dit stuk van de muur. Het is in 2010 helemaal gerenoveerd, waardoor het een ware trekpleister is geworden voor toeristen. Het fort draagt de naam “de oude drakenkop”. Heb je interesse om het fort te bezoeken? De oude drakenkopen is gelegen nabij de havenstad Qinhuangdao.

Drakenhoofd fort
Het oude drakenkop fort nabij Qinhuangdao.

Beschadiging van de muur

Op veel plekken is de muur beschadigd. Sommige delen van de muur worden gezien als toeristische trekpleister, waardoor deze volledig zijn opgeknapt. Andere delen zijn verlaten en zijn beschadigd door erosie.

Niet zichtbaar vanuit de ruimte

Zoals velen vroeger beweerde, is het niet het geval: de Chinese muur is niet zichtbaar vanuit de ruimte. De muur is lang, maar te dun om vanuit de ruimte zichtbaar te zijn. De tweede mens op de maan, Buzz Aldrin, bevestigde tijdens een lezing op TU Delft dat de muur niet te zien is.